هشدار با افراد قلیانی یک پک قلیان و تخریب ریه

هشدار با افراد قلیانی یک پک قلیان و تخریب ریه


داده های بالینی نشان می دهد افرادی که قلیان می کشند در مقایسه با افراد غیر قلیانی ، غالباً بیشتر سرفه کرده و خلط بیشتری تولید می کنند.


 

داده های بالینی نشان می دهد افرادی که قلیان می کشند در مقایسه با افراد غیر قلیانی ، غالباً بیشتر سرفه کرده و خلط بیشتری تولید می کنند.

مطالعه محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کورنل نیویورک نشان می دهد قلیان کشیدن تفریحی هم به ریه ها آسیب می رساند.

در این تحقیق، رونالد کریستال و همکارانش، تاثیرات کشیدن قلیان را با استفاده از پارامترهای کلینیکی و بیولوژیکی بر روی شرکت کنندگان ارزیابی کردند.

داده ها نشان داد در مقایسه با افرادی که قلیان نمی کشند، افراد قلیانی بیشتر سرفه کرده و خلط بیشتری تولید می کنند. تغییرات بیولوژیکی در تغییرات مشخصی در سلول های پوشش دهنده جاری هوای افراد قلیانی مشاهده شد.

بعلاوه محققان به افزایش جریان ذرات کوچک سلول های اندوتلیال در ریه ها اشاره کردند. به گفته دکتر کریستال، «افزایش این ذرات نشاندهنده اسیب در حال وقوع به مویرگ هاست.» تغییرات بالینی و بیولوژیکی همراه با هم از علائم آسیب اولیه به ریه هاست.

به گفته محققان، در مقایسه با کشیدن یک نخ سیگار، یک جلسه قلیان کشیدن فرد را در معرض ۲ تا ۴ بار مصرف نیکوتین بیشتر؛ ۷ تا ۱۱ بار مونوکسیدکربن؛ ۱۰۰ برابر قطران بیشتر؛ ۱۷ برابر فرمالدئید بیشتر؛ و ۳ برابر مصرف فنول بیشتر قرار می دهد.

دکتر کریستال در ادامه می افزاید: «مطالعه ما نشان می دهد که حتی مصرف محدود قلیان هم به ریه ها آسیب می رساند.»

منبع:خبرگزاری مهر

لینک کوتاه این پست: http://www.rasyar.com/?p=3062

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *